Inauguration

Inauguration

Inauguration

The Anazori 2k18 Inauguration schedule on 5th October 2018.
Coordinators: Kaku Chutia & Pinakshi Konwar.
Venue: CCS Seminar Hall(1st floor, CCS)